Blue Exorcist บูล เอ็กโซซิสต์ 25/25 (เข้าชม 151131 ครั้ง)
 
 
 

Okumura Rin
โอคุมุระ ริน
เด็กหนุ่มธรรมดาที่เติบโตมาใน
 
คอนแวนต์ชายล้วน แต่หลังจาก
จบชั้นมัธยมต้นก็เริ่มมีเหตุการณ์
แปลกๆเกิดขึ้นรอบๆตัวเขา แล้ว
ในที่สุดเขาก็เริ่มรู้ถึงความจริงว่า
เขาคือผู้สืบสายเลือดของซาตาน
และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่นำเข้าเข้า
สู่การเป็นเอ็กโซซิสเพื่อแก้แค้นให้กับ บาทหลวงชิโร่ที่ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเขาและเพื่อพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยภายนอก ดูเป็นคนใจร้อนมุทะลุแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีและมีน้ำใจ แต่ว่ายามใดที่เขาใช้ดาบก็ทำให้พลังด้านมืด
ในตัวเขาตื่นขึ้นมา

พาส anime-i.com

B-X 01

B-X 01

B-X 02

B-X 02

B-X 03

B-X 03

B-X 04

B-X 04

B-X 05

B-X 05

B-X 06

B-X 06

B-X 07

B-X 07

B K 08

B K 08

B-X 09

B-X 09

B-X 10

B-X 10

B-X 11

B-X 11

B-X 12-

B-X 12-

B E 13

B E 13

B E-14

B E-14

B E-15

B E-15
 

B-X 16

B-X 16

B-X 17

B-X 17

B-X 18

B-X 18

 

B-X 19

B-X 19

B-X 20

B-X 20

B-X 21

B-X 21


 

B-X 22

B-X 22

B-X 23

B-X 23พาส anime-i.com

B-X 24

B-X 25