Sora no Woto EP.1-12 END (เข้าชม 4234 ครั้ง)

ในโลกที่กำลังเสื่อมถอยเพราะภัยสงครามอันยาวนาน ได้มีเด็กหญิงผู้หนึ่ง
ได้สมัครเข้ากองทัพเพื่อเรียนดนตรี และความใฝ่ฝันของเธอ คือการส่งเสียงดนตรี
ไปสู่จิตใจอันเจ็บปวดของผู้คน เพื่อขับกล่อมเวิ้งฟ้าที่ไร้วิหค กล่อมสมุทธาที่ไร้มัจฉา....

โซนามิ คานาตะ พลเรือนที่ถูกลูกหลงจากสงครามทำให้เธอพบกับนักเป่าแตรคนหนึ่ง
ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากเป็ฯดั่งเช่นคนที่เธอพบบ้าง หลังการประกาศหยุดยิง
สงครามเริ่มสงบลงเธอจึงสมัครเป็นทหารโดยถูกส่งไปสังกัดที่เมืองเซสเมืองเล็กๆที่ห่างไกล
โดยทำหน้าที่ดูแลรักษาป้อมทหารที่เรียกว่าป้อมบอกเวลา เพื่อรักษาประเพณีของเมือง
และเตรียมพร้อมเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน หน้าที่ของเธอและทหารหญิงอีก 4 นายคือ
เป่าเครื่องดนตรีบอกเวลาให้กับเมืองนี้ โดยยามรุ่งสาง เสียงดนตรีจะกู่ไปก้องทั่วทั้งเมือง
  พร้อมกับท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปราวกับดนตรีของฟากฟ้าที่บรรเลงขับขานยามขึ้นวันใหม่...


ตอน1

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1264612053M0

ตอน2

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1263484956M0

ตอน3

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1264543192M0

ตอน4

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267119188M0

ตอน5

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267121393M0

ตอน6

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267123742M0

ตอน7

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267985300M0

ตอน8

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269360248M0

ตอน9

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269365006M0

ตอน10

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1274892749M0

ตอน11

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1274890599M0

ตอน12

http://video.mthai.com/player.php?id=18M1275584153M0